Tjänster

Vi utför Takarbeten.

-Band/skivtäckningar.

-Korrugerad plåt/trp-plåt.

-Takavvattning (hängrännor/stuprör).

-Garneringsarbeten på tegeltak.

-Taksäkerhet enligt gällande bestämmelser (snörasskydd/gångbryggor och takstegar).

Solceller på tegeltak/perforerade plåttak/ falsade plåttak.


Vi utför Fasadarbeten.

-Fönsterbleck/fasadlister m.m.

-Band/skivtäckningar på fasad.

-Korrugerad plåt/trp-plåt på fasad.

-Kassetter av olika material.


Vi utför Servicearbeten.    

-Snöskottning och borttagning av is på alla typer av tak.

-Rensningar av tak från t.ex mossa och skräp.