Referenser

Här kan ni se en del av alla arbeten som vi har utfört genom åren.

Studenternas IP

På Studenternas IP i Uppsala så har vi utfört plåtarbeten till IN3PRENÖR AB där dom byggt en ny arenan med kontor och affärslokaler till Sportfastigheter Uppsala. Färdigställt 2020

Cykelfabriken

På Cykelfabriken i Uppsala har vi gjort en stor bandtäckning med fotränna och taksäkerhet åt Byggconstruct Uppsala AB när dom totalrustade denna fastighet åt I-Hus. Färdigställt 2020

Oskar 2 Sciencepark

På uppdrag av IN3PRENÖR AB har vi gjort denna fina bandtäckning med fotränna och taksäkerhet när dom utförde ett takbyte åt Vasakronan på Oskar 2 i Sciencepark Uppsala. Färdigställt 2020

Solna Trädgårdskvarter

I Solna norr om Stockholm har vi hjälpt JM AB med hängrännor stuprör fotplåtar och diverse plåtarbeten när dom byggt småhus i 4 etapper. Färdigställt 2020

Bäcklösa Etapp 2

I Bäcklösa så har vi hjälpt PEAB med krönplåtar hängrännor och stuprör när dom byggt hyresrätter åt Uppsala Hem. Färdigställt 2020

Fredsborg JM

I Åkersberga norr om Stockholm har vi hjälpt JM AB med hängrännor stuprör fotplåtar och diverse plåtarbeten när dom har byggt småhus i 5 etapper. Färdigställt 2020

Nya Extended stay, Eklundshof

På uppdrag av IN3PRENÖR AB så utförde vi denna bandtäckning med fotränna. Färdigställt 2020

BRF FJALAR

Här har vi hjälpt BRF Fjalar med ett takbyte. Takets utförande är bandtäckning med fotränna. Färdigställt 2019

Kulturtorget

På kulturtorget i Märstas så har vi hjälpt PEAB med krönplåtar hängrännor och stuprör bandtäckning m.m när dom byggt hyresrätter åt Sigtuna Hem. Färdigställt 2019

Norra Kvarngärdet

Åt Byggnadsaktiebolaget Tornstaden Öst utförde vi plåtarbeten i 3st etapper när dom byggde ett område med hyresbostäder åt Stena fastigheter. Färdigställt 2018

Referens 2