Våra Tjänster

Bild till tjänster 4

Vi utför Takarbeten

 • Bandtäckning skivtäckning
 • Korrugerad plåt / TRP
 • Takavvattning ( hängrännor och stuprör)
 • Garneringsarbeten på tegeltak
 • Tegel och betongpannor
 • Svetsad takpapp

Vi utför Fasadarbeten

 • Fönsterbleck fasadlister
 • Bandtäckning skivtäckning på fasad
 • Korrugerad plåt / TRP på fasad
 • Kassetter av olika material
 • Takavvattning ( hängrännor och stuprör )

Vi utför Servicearbeten

 • Snöskottning och borttagning av is på alla typer av tak
 • Rensningar av tak från t.ex mossa och skräp
 • Reparationer av trasiga tak
 • Besiktningar av tak och fasader

Vi monterar Taksäkerhet

 • Gångbrygga
 • Takstege
 • Fasadstege
 • Snörasskydd
 • Nockräcke
 • Wiresystem
 • Vi utför taksäkerhet på alla typer av tak enligt gällande bestämmelser
Bild till tjänster 2

Solceller

 • Vi monterar solceller på alla typer av tak och kan i samband med detta besiktiga erat tak